Η Κλινική μας είναι η πρώτη Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική στον Ελλαδικό χώρο, με έτος ιδρύσεως το 1939.
Τον Αύγουστο του 2015 την διεύθυνση της Κλινικής παρέλαβε ο Καθηγητής Ιωάννης Σέγγας από τον απερχόμενο Καθηγητή Αριστείδη Αθανασιάδη-Σισμάνη.

Η μακρά παράδοση της Κλινικής και το υψηλό επίπεδο του Ιατρικού, Νοσηλευτικού, και Παραϊατρικού προσωπικού εξασφαλίζουν την άριστη αντιμετώπιση των ασθενών με παθήσεις, που αφορούν στο αντικείμενο της ειδικότητας. Συγκεκριμένα, η Κλινική μας διαθέτει μονάδες εξειδικεύσεως στην Λαρυγγολογία και των Παθήσεων της Φωνής, Ογκοχειρουργικής και Ογκολογίας της Κεφαλής και Τραχήλου, Ρινολογίας και Παθήσεων των Παραρρινίων Κόλπων και Aλλεργίας της μύτης καθώς και Ωτολογίας/Νευροωτολογίας, Ωτοχειρουργικής.

Το Ιατρικό προσωπικό της Κλινικής εκτός των Κλινικών δραστηριοτήτων, ασχολείται ενεργά με την διδασκαλία των φοιτητών και των ειδικευομένων ιατρών, όπως και με την έρευνα.

Το κλινικό μας έργο

Η Α’ Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική που είναι εγκατεστημένη στο Ιπποκράτειο ΓΝΑ, είναι η πρώτη Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική στον Ελλαδικό χώρο, με έτος ιδρύσεως το 1939.

Μέσω των γενικών και ειδικών ομάδων και ιατρείων, το έργο της Κλινικής καλύπτει το σύνολο του φάσματος της ΩΡΛ παθολογίας.

Ενδεικτικά παρατίθενται μερικά στατιστικά στοιχεία που υποδηλώνουν το εύρος εργασιών της κλινικής, για τα έτη 2015, 2016.

Στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 2015-2016

Κατά την διετία αυτή στην Κλινική εισήχθησαν περισσότεροι από 2000 ασθενείς, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1200 χειρουργικές επεμβάσεις και εξετάστηκαν περισσότεροι από 30.000 ασθενείς. Οι αριθμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν αφενός το μέγεθος του όγκου της εργασίας της κλινικής και αφετέρου την ποιότητα και το είδος του έργου που προσφέρει η Α’ Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική.

Πιο συγκεκριμένα κατά την διετία 2015-2016 εισήχθησαν στην κλινική περισσότεροι από 2000 ασθενείς, με ποικίλα ΩΡΛ προβλήματα. Εκ των ασθενών αυτών περίπου οι μισοί (1260 ασθενείς, 54% των εισαγωγών), χρειάστηκαν να αντιμετωπιστούν χειρουργικά. Το υπόλοιπο 46% αντιμετωπίστηκε συντηρητικά (Πίνακας I).

Πινακας Ι

ΕΤΟΣΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
20151193620
20161119640

Επίσης, κατά την περίοδο αυτή εξετάστηκαν από τα Γενικά ΩΡΛ Ιατρεία περισσότεροι από 25.000 ασθενείς (12.209 το 2015 και 13.058 το 2016).

Αναλυτικά οι εξετασθέντες στα Γενικά Ιατρεία της Κλινικής παρατίθενται στον Πίνακα ΙΙ

Πίνακας ΙΙ

ΕΤΟΣΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΑΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
2015794528781386
2016906527331260

Κατά την ίδια διετία ο αριθμός των εξετασθέντων ασθενών από τα Ειδικά ΩΡΛ Ιατρεία προσεγγίζει τους 5000 ασθενείς, με 2.285 το 2015 και 2.569 το 2016.

Αναλυτικά οι εξετασθέντες στα Ειδικά ΩΡΛ Ιατρεία της Κλινικής παρατίθενται στους Πίνακες ΙΙI και IV

Πίνακας ΙΙΙ

ΕΤΟΣΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΡΙΝΙΤΙΔΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΦΩΝΗΣ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
2015614240351
2016889260280

Πινακας ΙV

ΕΤΟΣΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ
ΑΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
201510804172
201611404598
 

Στα πλαίσια των προσπαθειών των στελεχών της Κλινικής να προσφέρουν ακόμα καλύτερο και ποιοτικότερο έργο, η Κλινική έχει προχωρήσει στην δημιουργία και άλλων Ειδικών Ιατρείων και έχει διευρύνει το ωράριο λειτουργίας των Ιατρείων.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην Σελίδα των Μονάδων και Ιατρείων 

Φωτογραφικό αρχείο της Α΄ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής