Μόνιμο Ιατρικό Προσωπικό

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Ειδικευόμενοι

Χαρά Κακοσίμου, Αγγελική Μπούτσικου, Σωτήριος Καραμαγκιόλας, Βαλεντίνος Σοφοκλέους, Σπυρίδων Κατσίνης, Γεώργιος Γρίβας, Κωνσταντίνα Χρυσούλη, Ανδριάνα Ράζου, Παρασκευή Κόλλια, Κανέλλα Κουσιουρή, Βαϊος Κουλιόπουλος, Ελεάννα Βούργα, Γεώργιος Χρυσοβιτσιώτης, Αλεξάνδρα Καρακάση, Γεώργιος Πάλλης, Ζωή Ζάχου, Ευάγγελος Καραγεώργος

Ομότιμοι Καθηγητές

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Γραμματείς

Ειρήνη Παυλή, Έφη Παπαχρήστου