Οι σωληνίσκοι αερισμού τοποθετούνται για την αντιμετώπιση των υποτροπιαζόντων φλεγμονών των αυτιών ή της ύπαρξης υγρού πίσω από τον τυμπανικό υμένα, που προκαλεί μείωση της ακοής. Οι σωληνίσκοι επιτρέπουν τον αερισμό και την παροχέτευση του μέσου αυτιού, το οποίο βρίσκεται πίσω από την τυμπανική μεμβράνη. Αυτοί μένουν στη θέση τους για 12-18 μήνες περίπου. Στη συνέχεια, μεταναστεύουν από την τυμπανική μεμβράνη, πέφτουν μέσα στον έξω ακουστικό πόρο και καλύπτονται από κυψελίδα.