Οι κόγχες αποτελούν ανατομικά στοιχεία της ρινός και παίζουν ρόλο στη θέρμανση και στην υγρασία του εισπνεόμενου αέρα. Στο μηχανισμό της θέρμανσης του αέρα βασικά συμβάλλει το πλούσιο αγγειακό δίκτυο των ρινικών κογχών και η μεγάλη επιφάνεια του ρινικού βλεννογόνου. Με την αύξηση της θερμοκρασίας του εισπνεόμενου αέρα αυξάνεται και η ικανότητα αυτού πρόσληψης υδρατμών κι εντός της κοιλότητας της ρινός. Το πλούσιο αγγειακό δίκτυο των ρινικών κογχών ευθύνεται για την διόγκωση των κογχών και τη ρινική συμφόρηση, σε λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, παραρρινοκολπίτιδα, αλλεργία ή και λόγω κατασκευής. Ο περιορισμός του μεγέθους των κογχών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ρινικής συμφόρησης και βελτίωση της ρινικής αναπνοής. Αυτό επιτυγχάνεται με κογχοτομή ή με συρρίκνωση αυτών με ηλεκτρικό ρεύμα(καυτηριασμός), laser ή ραδιοσυχνότητες.