Η παρουσία μιας αίσθησης θορύβου στο κεφάλι, δηλαδή το άκουσμα εσωτερικών ήχων, των εμβοών είναι ένα φαινόμενο αρκετά συχνό και βέβαια πολύ ενοχλητικό για τον άνθρωπο που το βιώνει. Μπορεί να είναι ένα φαινόμενο παροδικό ή συνεχές, ήπιο σε ένταση έως αρκετά ενοχλητικό. Ο ήχος που ακούγεται μπορεί να ποικίλει από ένα βαθύ, χαμηλό τόνο, έως ένα πολύ υψηλής συχνότητας σφύριγμα. Είναι πιθανό επίσης οι εσωτερικοί ήχοι να είναι ακουστοί μόνο από τον ασθενή (υποκειμενικές εμβοές) ή ακουστοί και από άλλους (αντικειμενικές εμβοές). Επίσης μπορεί να συνδέονται με απώλεια της ακοής ή και όχι.