Μπίμπας Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Hon.  Reader στο UCL Ear Institute. Έλαβε το Πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (MSc) στην Ακοοολογία (UCL) και Διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα...

Κυροδήμος Ευθύμιος

Έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής το 1995 από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Ειδικότητα στην Ωτορινολαρυγγολογία το 2005. Έλαβε την διδακτορική του διατριβή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2009. Έχει μετεκπαιδευθεί...