Μπίμπας Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Hon.  Reader στο UCL Ear Institute. Έλαβε το Πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (MSc) στην Ακοοολογία (UCL) και Διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα...

Κυροδήμος Ευθύμιος

Έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής το 1995 από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Ειδικότητα στην Ωτορινολαρυγγολογία το 2005. Έλαβε την διδακτορική του διατριβή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2009. Έχει μετεκπαιδευθεί...

Χρυσοβέργης Αριστείδης

Αριστείδης Χρυσοβέργης Ο κος Χρυσοβέργης είναι Επιμελητής Α΄, στην Α΄ Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών.Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Φιλιππούπολης, Βουλγαρίας το 1996 και αναγνώρισε τον τίτλο σπουδών το 1997 από το ΔΟΑΤΑΠ....

Παπανικολάου Βασίλειος

Παπανικολάου Βασίλειος Ο κος Παπανικολαου είναι Επιμελητής Α΄, στην Α΄ Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, του  Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών, το 1997. Εκπαιδεύτηκε στην Ωτορινολαρυγγολογία στην Μεγάλη Βρετανία και...

Γιωτάκης Ευάγγελος

Ο κος Γιωτάκης είναι Επιμελητής Β΄, στην Α΄ Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, του  Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών, το 2005. Εν συνεχεία, εκπαιδεύτηκε στην Ωτορινολαρυγγολογία στην Γερμανία, όπου και ολοκλήρωσε την...