Έρευνα

\

Η ερευνητική δραστηριότητα της Α΄ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ

Η Κλινική μας μετέχει σε διάφορα επιχορηγούμενα προγράμματα στα πλαίσια της ερευνητικής της δραστηριότητας.

Τα προγράμματα αυτά, τα οποία στην παρούσα φάση βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, η κλινική μας συμμετείχε στη σύλληψης της ερευνητικής ιδέας, στην προετοιμασία και συγγραφής της πρότασης, στη χάραξη της ερευνητικής στρατηγικής και στην υλοποίηση και ολοκλήρωσή της. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης για όλους τους συμμετέχοντες φορείς στα έργα αυτά ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

\

Διδακτορικες διατριβές

\

Συγγραφικό έργο της Κλινικής