Η ωτοσκλήρυνση διαγιγνώσκεται ως η αιτία για την πτώση της ακοής στο ένα τρίτο των ατόμων με βαρηκοϊα. Η πάθηση είναι κληρονομική χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να εντοπιστεί ο εξ αίματος συγγενής που σας την κληρονόμησε ή ότι τα παιδιά σας σίγουρα θα εμφανίσουν τη νόσο. Οι ηχητικές δονήσεις υπό κανονικές συνθήκες, μεταδίδονται από το τύμπανο προς τον κοχλία (το όργανο της ακοής) μέσω τριών οσταρίων, της σφύρας, του άκμονα και του αναβολέα. Οποιαδήποτε αιτία προκαλεί δυσκαμψία σε αυτό το σύστημα των οσταρίων, όπως η ωτοσκλήρυνση στον αναβολέα, έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της ακοής. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της νόσου είναι η ύπαρξη εμβοών, τα γνωστά βουητά (αίσθημα ήχου χωρίς εξωτερικό ηχητικό ερέθισμα). Οι εμβοές είναι συνήθως πιο ενοχλητικές όταν ο ασθενής είναι κουρασμένος, σε ψυχική ένταση ή βρίσκεται σε ήσυχο περιβάλλον. Ο βαθμός της απώλειας της ακοής μπορεί να προσδιοριστεί μέσω συγκεκριμένων εξετάσεων.