Ιωάννης Β. Σέγγας

Ο κ. Ιωάννης Β. Σέγγας είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2013 και Διευθυντής της Α΄ Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου από τον Ιούλιο του 2015.  Γεννήθηκε στην Κόρινθo. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το...

Σταύρος Κορρές

Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις στο Pubmed

Ιωάννης Ξενέλης

Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις στο Pubmed