i

Eρευνα

Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από άλλες πηγές

 1. Δράση Δικτύωσης για τον Καθολικό Νεογνικό Έλεγχο Ακοής

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ

Ιστοσελίδα: http://knea.gr/

Η απώλεια ακοής αποτελεί μία από τις πιο συχνές συγγενείς ανωμαλίες, με επιπολασμό 2-4 νεογνά στα 1000.  Σύμφωνα με τον ΠΟΥ κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να υποβληθεί σε νεογνικό έλεγχο ακοής από τη στιγμή που είναι μία ασφαλής και αξιόπιστη διαδικασία η οποία μπορεί να αποτρέψει καταστροφικά αποτελέσματα στην ομιλία και στην ανάπτυξη λόγω της καθυστερημένης διάγνωσης της βαρηκοΐας. Προγράμματα καθολικού νεογνικού ελέγχου ακοής έχουν αναπτυχθεί σε δεκάδες χώρες τα τελευταία 20 χρόνια και έχουν καταφέρει μείωση της μέσης ηλικίας διάγνωσης της βαρηκοΐας από τα 2.5 έτη στους 3 μήνες. Επιπλέον έχει αποδειχθεί η καλή σχέση κόστους -αποτελεσματικότητας αυτών των προγραμμάτων από τη στιγμή που το κόστος για τη διάγνωση δεν ξεπερνά τις λίγες χιλιάδες δολλάρια ενώ το κέρδος από την έγκαιρη διάγνωση φτάνει τις εκατοντάδες χιλιάδες δολλάρια.

Παρόλο το γεγονός ότι περισσότερες  από 20 Ευρωπαϊκές χώρες έχουν οργανώσει προγράμματα εθνικού ή/ και τοπικού χαρακτήρα ανίχνευσης βαρηκοίας στην Ελλάδα δεν υπήρχε ποτέ ένα παρόμοιο πρόγραμμα και κάτω από το 15% των νεογνών ελέγχονται κατά τη γέννηση από τη στιγμή που μόνο ορισμένα ιδιωτικά νοσοκομεία προσφέρουν τον ανιχνευτικό έλεγχο προς αμοιβή. Αυτές οι μεμονωμένες μετρήσεις δεν συνδέονται και δεν υπάρχει αρχείο για παρακολούθηση των παιδιών μετά τον έλεγχο.

Πριν 4 χρόνια για πρώτη φορά στην Ελλάδα ξεκίνησε ένα εθνικό πρόγραμμα για ανιχνευτικό νεογνικό έλεγχο ακοής. Το πρόγραμμα ονομάστηκε

Η ανωτέρω δράση επιτηρήθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ ως δικαιούχος και από την Α ΩΡΛ κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών ως διαχειριστή του έργου. Οι πόροι καλύφθηκαν από την Ευρωπαϊκή ένωση μετά από αυστηρούς ελέγχους μεθοδολογίας και ποιότητας (περί τα 500000 ευρώ)

Οι στόχοι αυτού του έργου ήταν:

 • Καταγραφή της παρούσης κατάστασης στην Ελλάδα σε σχέση με τον νεογνικό έλεγχο ακοής
 • Δημιουργία επιδημιολογικού χάρτη και επιλογή των κατάλληλων κέντρων ελέγχου
 • Διάδοση της αναγκαιότητας, χρησιμότητας και ασφάλειας του νεογνικού ελέγχου ακοής
 • Παροχή κατάλληλου εξοπλισμού (συσκευών ωτοακουστικών εκπομπών και αυτοματοποιημένων ακουστικών προκλητών δυναμικών)  οργάνωση και διασφάλιση συντήρησης και βιωσιμότητας
 • Δημιουργία online βάσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ώστε να υπάρχει κεντρικός έλεγχος των δεδομένων
 • Εκπαίδευση προσωπικού για την εκτέλεση των ελέγχων
 • Διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας (συνέδρια, ιστοσελίδα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, φυλλάδια)
 • Μελέτη εκτέλεσης και βιωσιμότητας

Απαραίτητος εξοπλισμός για τον έλεγχο σε πρωτοβάθμιο αλλά και δευτεροβάθμιο επίπεδο δόθηκε σε 31 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα με στόχο την κάλυψη πάνω από το 90% των γεννήσεων σε δημόσια νοσοκομεία. ΟΙ συσκευές είναι φορητές και τεχνολογικά προηγμένες. Δημιουργήθηκαν ένα σύστημα επαφών δικτύου και βάσεως δεδομένων από τις μετρήσεις των συνεργαζόμενων νοσοκομείων. Τα δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα-ηλεκτρονικά και η διαδικασία σχεδιάστηκε ώστε να είναι φιλική και εύκολη καθώς η διαδικασία μεταφοράς διαρκεί κάτω από 30 δευτερόλεπτα και απαιτεί μόνο 2-3 κουμπιά. Η ομάδα ελέγχου από την ΩΡΛ κλινική παρακολουθεί και ελέγχει τη διαδικασία ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η καθολικότητα της ροής των δεδομένων.

Το προσωπικό που διενεργεί τους ελέγχους εκπαιδεύτηκε στο χειρισμό του εξοπλισμού και ενημερώθηκε για τους σκοπούς του προγράμματος σε ημερίδες στις πρωτεύουσες των υγειονομικών περιφερειών. Σχετικό πιστοποιητικό δόθηκε σε όσους παρακολούθησαν τα σχετικά φροντιστήρια. Επιπρόσθετα διενεργήθηκαν ενημερωτικές δράσεις για το κοινό, τους οργανισμούς που ασχολούνται με την απώλεια ακοής καθώς και για τους κηδεμόνες των παιδιών με βαρηκοΐα. Η προβολή του έργου ενισχύθηκε από τη δημιουργία ιστοτόπου (www.knea.gr) , καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 20000 φυλλάδια που διανεμήθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία με μαιευτικές κλινικές.

 

 1. Hearing Problems in Musicians

Χρηματοδότηση για Διδακτορική Έρευνα (Κ. Βαρδονικολάκη)

Διάρκεια Προγράμματος: 3 έτη, 06/2013-06/2016

Φορέας Χρηματοδότησης: Bernice Bibby Research Trust, UK

Σύνολο Χρηματοδότησης: € 25,000

 1. Κρυφή βαρηκοΐα Διερεύνηση κοχλιακής συναπτοπάθειας σε μουσικούς

Χρηματοδότηση Χρηματοδότηση για Μεταδιδακτορική Έρευνα (Δ. Κικίδης)

Διάρκεια Προγράμματος: 2 έτη, 03/2017-03/2019

Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΚΥ

Σύνολο Χρηματοδότησης: € 18,000